Changelog

Zenwalk packages

Latest changes in Zenwalk packages (z) :
 • Sun 18 Jul 2021 06:41:52 PM CEST
z/pipewire-GIT210718-x86_64-210718.txz: Updated
z/xfce4-docklike-plugin-GIT210718-x86_64-210718.txz: Updated
z/chromium-91.0.4472.114-x86_64-210717.txz: Updated
z/zenwalk-tools-15.0-x86_64-210618.txz: Updated
z/netpkg-9.0-x86_64-210618.txz: Updated
z/encfs-1.9.5-x86_64-210613.txz: Updated
z/thunar-archive-plugin-GIT210513-x86_64-210513.txz: Updated
z/fdkaac-GIT210512-x86_64-210512.txz: Added
z/libfdk-aac-GIT210512-x86_64-210512.txz: Added
z/xfce4-power-manager-GIT210508-x86_64-210508.txz: Updated
z/ldacBT-GIT210422-x86_64-210422.txz: Updated
z/mpv-0.33.1-x86_64-210415.txz: Updated
z/rtkit-0.13-x86_64-210308.txz: Added
z/zenwalk-desktop-15-noarch-210131.txz: Updated
z/sof-firmware-1.6.1-x86_64-210103.txz: Added
z/flatpak-1.8.2-x86_64-201231.txz: Updated
z/Zen-icon-theme-201230-x86_64-201230.txz: Updated
z/seahorse-GIT201230-x86_64-201230.txz: Updated
z/grsync-1.3.0-x86_64-201230.txz: Updated
z/x264-GIT201230-x86_64-201230.txz: Updated
z/numlockx-1.2-x86_64-201230.txz: Updated
z/geany-1.37.1-x86_64-201229.txz: Updated
z/unrar-6.0.1-x86_64-201229.txz: Updated
z/xvidcore-1.3.7-x86_64-201229.txz: Updated
z/celluloid-0.20-x86_64-201229.txz: Updated
z/mugshot-0.4.2-x86_64-201227.txz: Updated
z/catfish-4.15.0-x86_64-201225.txz: Updated
z/pexpect-4.8.0-x86_64-201225.txz: Updated
z/ptyprocess-0.6.0-x86_64-201225.txz: Updated
z/gnome-disk-utility-3.37.2-x86_64-201210.txz: Updated
z/lxdm-1.0-x86_64-201210.txz: Updated
z/appstream-glib-0.7.18-x86_64-201113.txz: Updated
z/geoclue-2.5.5-x86_64-201113.txz: Updated
z/libostree-2020.11-x86_64-201113.txz: Updated
z/libportal-0.3-x86_64-201113.txz: Updated
z/libseccomp-2.4.4-x86_64-201113.txz: Updated
z/xdg-desktop-portal-1.8.0-x86_64-201113.txz: Updated
z/zenwalk-tweaks-15.0-noarch-200827.txz: Updated
z/fstransform-0.9.3.patch1-x86_64-200827.txz: Added
z/FlatWoken-icon-theme-200817-x86_64-200817.txz: Updated
z/efibootmgr-gui-0.1-x86_64-200704.txz: Added

 • Thu Jul  2 16:38:31 CEST 2020
       z/appstream-glib-0.7.15-x86_64-200702.txz: Added
       z/flatpak-1.8.0-x86_64-200702.txz: Added
       z/zenwalk-desktop-9-noarch-200702.txz: Updated
       z/pipewire-0.3.6-x86_64-200701.txz: Added
       z/geoclue-2.5.5-x86_64-200701.txz: Added
       z/libportal-0.3-x86_64-200701.txz: Added
       z/xdg-desktop-portal-1.6.0-x86_64-200630.txz: Added
       z/libostree-2019.6-x86_64-200630.txz: Added
       z/libseccomp-2.4.3-x86_64-200630.txz: Added
       z/json-glib-1.2.8-x86_64-200630.txz: Added
       z/bubblewrap-0.4.1-x86_64-200630.txz: Added
       z/lxdm-1.0-x86_64-200630.txz: Updated
       z/netpkg-7.3-x86_64-200630.txz: Updated
       z/zenwalk-tweaks-15.0-noarch-200626.txz: Updated
       z/zenwalk-tools-15.0-x86_64-200620.txz: Updated
       z/chromium-83.0.4103-x86_64-200525.txz: Updated
       z/thunar-1.8.15-x86_64-200525.txz: Updated
       z/playerctl-2.1.1-x86_64-200521.txz: Updated
       z/xfwm4-4.14.2-x86_64-200520.txz: Updated
       z/xfce4-weather-plugin-0.10.1-x86_64-200520.txz: Updated
       z/xfce4-session-4.14.2-x86_64-200520.txz: Updated
       z/garcon-0.7.0-x86_64-200520.txz: Updated
       z/xfce4-panel-4.14.4-x86_64-200520.txz: Updated
       z/xfce4-settings-4.14.3-x86_64-200520.txz: Updated
       z/xfce4-power-manager-1.7.0-x86_64-200520.txz: Updated
       z/xfce4-whiskermenu-plugin-2.4.4-x86_64-200520.txz: Updated
       z/xfconf-4.14.3-x86_64-200520.txz: Updated
       z/xfce4-notifyd-0.6.1-x86_64-200520.txz: Updated
       z/upower-0.99.11-x86_64-200520.txz: Updated
       z/avahi-0.7-x86_64-200429.txz: Updated
       z/Zen-icon-theme-200501-x86_64-200501.txz: Updated
       z/adwaita-qt-1.1.1-x86_64-200501.txz: Added
       z/pulseaudio-13.99-x86_64-200425.txz: Updated
       z/libopenaptx-0.2.0-x86_64-200425.txz: Updated
       z/pulseaudio-equalizer-3.0.2-x86_64-200419.txz: Updated
       z/ladspa-0.4.17-x86_64-191001.txz: Updated

 • Tue Mar  31 11:31:41 CEST 2020
       z/libdaemon-0.14-x86_64-200331.txz: Updated
       z/mpv-0.32.0-x86_64-200221.txz: Updated
       z/xfce4-terminal-0.8.9.1-x86_64-200202.txz: Updated
       z/xfce4-clipman-plugin-1.4.3-x86_64-200202.txz: Updated
       z/xfce4-netload-plugin-1.3.2-x86_64-200202.txz: Updated
       z/xfce4-sensors-plugin-1.3.92-x86_64-200202.txz: Updated
       z/xfce4-xkb-plugin-0.8.1-x86_64-200202.txz: Updated
       z/thunar-media-tags-plugin-0.3.0-x86_64-200202.txz: Updated
       z/thunar-archive-plugin-0.4.0-x86_64-200202.txz: Updated
       z/catfish-1.4.13-x86_64-200202.txz: Updated
       z/exo-0.12.11-x86_64-200202.txz: Updated
       z/libxfce4ui-4.14.1-x86_64-200202.txz: Updated
       z/libxfce4util-4.14.0-x86_64-200202.txz: Updated
       z/thunar-volman-0.9.5-x86_64-200202.txz: Updated
       z/tumbler-0.2.8-x86_64-200202.txz: Updated
       z/xfce4-appfinder-4.14.0-x86_64-200202.txz: Updated
       z/xfce4-cpugraph-plugin-1.1.0-x86_64-200202.txz: Updated
       z/xfce4-datetime-plugin-0.8.0-x86_64-200202.txz: Updated
       z/xfce4-dev-tools-4.14.0-x86_64-200202.txz: Updated
       z/xfce4-pulseaudio-plugin-0.4.2-x86_64-200202.txz: Updated
       z/xfce4-screenshooter-1.9.7-x86_64-200202.txz: Updated
       z/xfce4-systemload-plugin-1.2.3-x86_64-200202.txz: Updated
       z/xfdesktop-4.14.2-x86_64-200202.txz: Updated
       z/transmission-2.94-x86_64-200101.txz: Updated
       z/keepassx-2.0.3-x86_64-200101.txz: Updated
       z/mugshot-0.4.1-x86_64-191231.txz: Updated
       z/pexpect-4.7.0-x86_64-191231.txz: Updated
       z/ptyprocess-0.6.0-x86_64-191231.txz: Updated
       z/blackhosts-1.0-x86_64-191127.txz: Updated
       z/lua-5.1.5-x86_64-180311.txz: Updated
       z/firewall-9-noarch-191027.txz: Updated
       z/minidlna-1.2.1-x86_64-191026.txz: Updated
       z/tor-0.4.1.5-x86_64-191026.txz: Updated
       z/x264-0919-x86_64-190912.txz: Updated
       z/spek-0.8.3-x86_64-190814.txz: Updated


 • Sat May 25 09:25:46 CEST 2019
       z/zenwalk-tools-1.2-x86_64-190502.txz: Updated
       z/xfce4-whiskermenu-plugin-2.3.2-x86_64-190503.txz: Added
       z/xfce4-notifyd-0.4.4-x86_64-190503.txz: Updated
       z/flashplayer-plugin-32.0.0.192-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-XML-Twig-3.52-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-Net-DBus-1.1.0-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-Encode-Locale-1.05-x86_64-190524.txz: Updated
       z/netpkg-6.4-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-libwww-6.39-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-Try-Tiny-0.30-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-Net-SSLeay-1.88-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-Net-HTTP-6.19-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-Net-DNS-1.20-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-Mozilla-CA-20180117-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-LWP-Protocol-https-6.07-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-LWP-MediaTypes-6.04-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-IO-Socket-SSL-2.066-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-IO-HTML-1.001-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-HTTP-Negotiate-6.01-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-HTTP-Message-6.18-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-HTTP-Date-6.02-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-HTTP-Daemon-6.04-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-HTTP-Cookies-6.04-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-HTML-Tagset-3.20-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-HTML-Parser-3.72-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-Gtk2-1.24992-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-Pango-1.227-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-Cairo-1.106-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-Glib-1.329-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-ExtUtils-PkgConfig-1.16-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-ExtUtils-MakeMaker-7.36-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-ExtUtils-Depends-0.8000-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-Digest-HMAC-1.03-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-Module-Pluggable-5.2-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-Object-Accessor-0.48-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-Log-Message-0.08-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-Package-Constants-0.06-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-CPANPLUS-Dist-Slackware-1.027-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-CPANPLUS-Dist-Build-0.90-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-CPANPLUS-0.9176-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-CPAN-Changes-0.400002-x86_64-190524.txz: Updated
       z/perl-Archive-Extract-0.80-x86_64-190524.txz: Updated
       z/xfce4-weather-plugin-0.9.1-x86_64-190525.txz: Updated
       z/xfce4-power-manager-1.6.2-x86_64-190525.txz: Updated
       z/upower-0.99.7-x86_64-190525.txz: Updated
       z/xfwm4-4.13.2-x86_64-190525.txz: Updated
       z/xfdesktop-4.13.4-x86_64-190525.txz: Updated
       z/xfconf-4.13.7-x86_64-190525.txz: Updated
       z/xfce4-settings-4.13.6-x86_64-190525.txz: Updated
       z/xfce4-session-4.13.2-x86_64-190525.txz: Updated
       z/xfce4-panel-4.13.5-x86_64-190525.txz: Updated
       z/xfce4-appfinder-4.13.3-x86_64-190525.txz: Updated
       z/tumbler-0.2.4-x86_64-190525.txz: Updated
       z/thunar-volman-0.9.2-x86_64-190525.txz: Updated
       z/libxfce4util-4.13.3-x86_64-190525.txz: Updated
       z/libxfce4ui-4.13.5-x86_64-190525.txz: Updated
       z/exo-0.12.5-x86_64-190525.txz: Updated
       z/Thunar-1.8.6-x86_64-190525.txz: Updated
       z/garcon-0.6.2-x86_64-190525.txz: Updated
       z/mozilla-firefox-67.0-x86_64-190524.txz: Updated
 • Sun Apr 14 16:13:04 CEST 2019
       z/wxWidgets-3.1.2-x86_64-190311.txz: Updated
       z/spek-0.8.3-x86_64-190316.txz: Updated
       z/flashplayer-plugin-32.0.0.156-x86_64-190322.txz: Updated
       z/zenwalk-desktop-9-noarch-190324.txz: Updated
       z/zenwalk-tools-1.2-x86_64-190331.txz: Updated
       z/ptyprocess-0.6.0-x86_64-190414.txz: Updated
       z/pexpect-4.7.0-x86_64-190414.txz: Updated
       z/catfish-1.4.7-x86_64-190414.txz: Updated
       z/xfce4-screenshooter-1.9.5-x86_64-190414.txz: Updated
       z/xfdesktop-4.13.3-x86_64-190414.txz: Updated

 • Thu Mar  7 20:09:27 CET 2019

       z/zenwalk-tools-1.2-x86_64-190102.txz: Updated
       z/avahi-0.7-x86_64-190121.txz: Updated
       z/davfs2-1.5.4-x86_64-190121.txz: Added
       z/Thunar-1.8.4-x86_64-190130.txz: Updated
       z/zenwalk-tweaks-9.0-noarch-190224.txz: Updated
       z/flashplayer-plugin-32.0.0.142-x86_64-190304.txz: Updated
       z/xfce4-panel-profiles-1.0.8-x86_64-190306.txz: Added
       z/xfce4-panel-4.13.4-x86_64-190306.txz: Updated

 • Tue Feb 26 19:26:20 CET 2019
       m/PyQt5-5.10.1-x86_64-190223.txz: Updated
       m/drumstick-1.1.2-x86_64-190224.txz: Updated
       m/fltk-1.3.5rc2-x86_64-190225.txz: Updated
       m/frescobaldi-3.0.0-x86_64-190223.txz: Rebuilt
       m/geoclue-2.5.1-x86_64-190224.txz: Updated
       m/git-cola-3.3-x86_64-190223.txz: Updated
       m/ibus-1.5.19-x86_64-190224.txz: Rebuilt
       m/ibus-qt-1.3.3-x86_64-190224.txz: Rebuilt
       m/inkscape-0.92.4_A6N0YOn-x86_64-190224.txz: Updated
       m/kernel-modules-rt-4.19.23_rt14-x86_64-1.txz: Updated
       m/kernel-rt-4.19.23_rt14-x86_64-1.txz: Updated
       m/kernel-source-rt-4.19.23_rt14-noarch-1.txz: Updated
       m/lv2-1.16.0-x86_64-190224.txz: Updated
       m/mxml-2.12-x86_64-190224.txz: Updated
       m/python-ly-0.9.5-x86_64-190223.txz: Rebuilt
       m/python-poppler-qt5-0.24.2-x86_64-190223.txz: Rebuilt
       m/redshift-1.12-x86_64-190224.txz: Updated
       m/rosegarden-18.12-x86_64-190224.txz: Updated
       m/rtirq-20190129-x86_64-190224.txz: Updated
       m/vmpk-0.7.1-x86_64-190224.txz: Updated

 • Sun Dec 30 11:14:30 CET 2018
        z/paprefs-1.0-x86_64-181229.txz: Added
        z/avahi-0.7-x86_64-181230.txz: Added
        z/libdaemon-0.14-x86_64-181230.txz: Added
        z/zenwalk-tools-1.2-x86_64-181230.txz: Updated
 • Fri Dec 28 09:47:39 CET 2018
        z/zenwalk-tools-1.2-x86_64-181228.txz: Updated (improved cpufreqconfig for Intel Core)
        z/xfce4-sensors-plugin-1.3.90-x86_64-181103.txz: Updated
        z/Zen-icon-theme-181018-x86_64-181114.txz: Updated
        z/mediascripts-1.0-noarch-181111.txz: Updated
        z/xfce4-settings-4.13.5-x86_64-181115.txz: Updated
        z/xfconf-4.13.6-x86_64-181115.txz: Updated
        z/xfce4-systemload-plugin-1.2.2-x86_64-181201.txz: Updated
        z/flashplayer-plugin-32.0.0.101-x86_64-181207.txz: Updated
        z/garcon-0.6.2-x86_64-181208.txz: Updated
        z/thunar-volman-0.9.1-x86_64-181208.txz: Updated
        z/mpv-0.27.2-x86_64-181216.txz: Updated
        z/zenwalk-desktop-9-noarch-181221.txz: Updated
        z/openoffice-4.1.6-x86_64-181226.txz: Updated
        m/nextcloudclient-2.5.1-x86_64-181224.txz: Updated
        m/ibus-1.5.19-x86_64-181224.txz: Rebuilt
        m/evince-3.30.2-x86_64-181225.txz: Updated
        m/aubio-0.4.7-x86_64-181225.txz: Updated
        m/kernel-modules-rt-4.19.10_rt8-x86_64-1.txz: Updated
        m/kernel-rt-4.19.10_rt8-x86_64-1.txz: Updated
        m/kernel-source-rt-4.19.10_rt8-noarch-1.txz: Updated
        m/gtk-doc: Removed
 • Wed Oct  3 10:33:32 CEST 2018
        z/xfce4-settings-4.13.5-x86_64-181003.txz: Updated
        z/xfdesktop-4.13.2-x86_64-181003.txz: Updated
        z/zenwalk-tools-1.1-x86_64-181003.txz: Updated
 • Sat Sep 29 11:51:30 CEST 2018
        z/geany-1.33-x86_64-180929.txz: Rebuilt (thanks to Didier Spaier)

 • Sun Sep 23 16:05:45 CEST 2018
        z/Thunar-1.8.1-x86_64-180923.txz: Updated
        z/libxfce4ui-4.13.4-x86_64-180923.txz: Updated
        z/libxfce4util-4.13.2-x86_64-180923.txz: Updated
        z/xfce4-appfinder-4.13.1-x86_64-180923.txz: Updated
        z/xfce4-panel-4.13.3-x86_64-180923.txz: Updated
        z/xfce4-pulseaudio-plugin-0.4.1-x86_64-180923.txz: Updated
        z/xfce4-session-4.13.1-x86_64-180923.txz: Updated
        z/xfce4-settings-4.13.4-x86_64-180923.txz: Updated
        z/xfce4-terminal-0.8.7.4-x86_64-180923.txz: Updated
        z/xfconf-4.13.5-x86_64-180923.txz: Updated
        z/xfdesktop-4.13.2-x86_64-180923.txz: Updated
        z/xfwm4-4.13.1-x86_64-180923.txz: Updated
        z/zenwalk-desktop-9-noarch-180923.txz : Updated
 • Fri Aug 24 18:32:12 CEST 2018
        m/serd-0.30.0-x86_64-180822.txz: Updated
        m/sord-0.16.2-x86_64-180822.txz: Updated
        m/sratom-0.6.2-x86_64-180822.txz: Updated
        m/lilv-0.24.4-x86_64-180822.txz: Updated
        m/lirc-0.10.1-x86_64-180822.txz: Updated
        m/rosegarden-18.06-x86_64-180822.txz: Updated
        m/graphviz-2.40.1-x86_64-180822: Updated
        m/poppler-qt5-0.68.0-x86_64-180822.txz: Updated
        m/calf-0.90.1-x86_64-180823.txz: Updated
        m/asunder-2.9.3-x86_64-180823.txz: Updated
        m/libuninameslist-20180701-x86_64-180823.txz: Updated
        m/vala-0.40.9-x86_64-180823.txz: Updated
        m/gtk-doc-1.28-x86_64-180823.txz: Updated
        m/ibus-1.5.19-x86_64-180823.txz: Updated
        m/ibus-anthy-1.5.10-x86_64-180823.txz: Updated
        m/git-cola-3.1-x86_64-180823.txz: Updated
        m/inkscape-0.92.3-x86_64-180823.txz: Rebuilt
        m/evince-3.28.2-x86_64-180823.txz: Updated

 • Fri Jul 27 11:03:13 CEST 2018
        z/ffmpegthumbnailer-2.2.0-x86_64-180727.txz: Updated
        z/tumbler-0.2.1-x86_64-180727.txz: Updated
 • Tue Jul 24 11:43:48 CEST 2018
        z/ffmpeg-3.4.4-x86_64-180723.txz: Updated
        z/lollypop-0.9.521-x86_64-180719.txz: Updated
        z/mpv-0.27.2-x86_64-180723.txz: Updated
 • Tue Jul 17 10:42:58 CEST 2018
        z/opera-54.0.2952.54-x86_64-180716.txz: Updated
        z/lollypop-0.9.520-x86_64-180717.txz: Updated
        z/zenwalk-desktop-9-noarch-180717.txz: Updated
 • Wed Jun 27 23:37:07 CEST 2018
        z/netpkg-6.4-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Archive-Extract-0.80-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-CPAN-Changes-0.400002-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-CPANPLUS-0.9176-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-CPANPLUS-Dist-Slackware-1.027-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Cairo-1.106-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Devel-Symdump-2.18-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Digest-HMAC-1.03-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Encode-Locale-1.05-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-ExtUtils-Depends-0.405-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-ExtUtils-PkgConfig-1.16-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-File-Listing-6.04-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Glib-1.327-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Gtk2-1.24992-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-HTML-Parser-3.72-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-HTML-Tagset-3.20-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-HTTP-Cookies-6.04-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-HTTP-Daemon-6.01-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-HTTP-Date-6.02-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-HTTP-Message-6.18-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-HTTP-Negotiate-6.01-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-IO-HTML-1.001-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-IO-Socket-SSL-2.056-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-LWP-MediaTypes-6.02-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-LWP-Protocol-https-6.07-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Log-Message-0.08-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Log-Message-Simple-0.10-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Module-Pluggable-5.2-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Mozilla-CA-20180117-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Net-DBus-1.1.0-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Net-DNS-1.15-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Net-HTTP-6.18-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Net-SSLeay-1.85-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Object-Accessor-0.48-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Package-Constants-0.06-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Pango-1.227-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Pod-Coverage-0.23-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Term-UI-0.46-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Test-Fatal-0.014-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Test-Pod-1.52-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Test-Pod-Coverage-1.10-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Test-RequiresInternet-0.05-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-Try-Tiny-0.30-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-WWW-RobotRules-6.02-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-XML-Twig-3.52-x86_64-180627.txz: Updated
        z/perl-libwww-6.34-x86_64-180627.txz: Updated
 • Tue Jun 19 08:59:43 CEST 2018
        z/grive2-0.5.0-x86_64-180619.txz: Updated (added grived daemon)
 • Sun Jun 17 15:55:55 CEST 2018
        z/yajl-2.1.0-x86_64-180617.txz: Added
        z/grive2-0.5.0-x86_64-180617.txz: Added
 • Sun Jun  3 13:12:34 CEST 2018
        z/wireshark-2.6.1-x86_64-180527.txz: Added         z/zenwalk-tools-1.1-x86_64-180603.txz: Updated (new cpufreqconfig tool !! ;)
 • Fri May 11 10:35:59 CEST 2018
        z/encfs-1.9.5-x86_64-180511.txz: Updated
        z/file-roller-3.26.1-x86_64-180511.txz: Rebuilt
        z/nmap-7.70-x86_64-180511.txz: Rebuilt
        z/transmission-2.93-x86_64-180511.txz: Rebuilt
        z/perl-Archive-Extract-0.80-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-CPAN-Changes-0.400002-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-CPANPLUS-0.9172-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-CPANPLUS-Dist-Build-0.88-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-CPANPLUS-Dist-Slackware-1.027-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-Digest-HMAC-1.03-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-Encode-Locale-1.05-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-Glib-1.326-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-Gtk2-1.24992-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-HTML-Parser-3.72-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-HTML-Tagset-3.20-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-HTTP-Cookies-6.04-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-HTTP-Daemon-6.01-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-HTTP-Date-6.02-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-HTTP-Message-6.16-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-HTTP-Negotiate-6.01-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-IO-HTML-1.001-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-IO-Socket-SSL-2.056-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-libwww-6.33-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-LWP-MediaTypes-6.02-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-LWP-Protocol-https-6.07-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-Mozilla-CA-20180117-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-Net-DBus-1.1.0-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-Net-DNS-1.15-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-Net-HTTP-6.18-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-Net-SSLeay-1.85-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-Pango-1.227-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-Try-Tiny-0.30-x86_64-180511.txz: Updated
        z/perl-XML-Twig-3.52-x86_64-180511.txz: Updated

 • Mon May  7 10:37:48 CEST 2018
        m/audacity-2.2.2-x86_64-180507.txz: Rebuilt (no jack dep)
        m/audacity-jack-2.2.2-x86_64-180507.txz: Added
        m/inkscape-0.92.3-x86_64-180507.txz: Rebuilt
        m/soundtouch-2.0.0-x86_64-180506.txz: Added
        m/portaudio-v190600-x86_64-180506.txz: Added
        z/wxWidgets-3.0.4-x86_64-180505.txz: Updated
        z/lollypop-0.9.508-x86_64-180507.tx: Updated

 • Sun Apr 29 10:49:48 CEST 2018
        z/zenencfs-0.999-x86_64-180429.txz: Updated
        z/lollypop-0.9.507-x86_64-180428.txz: Updated
 • Sun Apr 22 10:27:16 CEST 2018
        z/openoffice-4.1.5-x86_64-180422.txz: Added (replaces libreoffice, temporary or maybe...)
        z/mozilla-firefox-60.0b14-x86_64-180422.txz: Updated

 • Sat Apr 21 09:41:38 CEST 2018
        z/lollypop-0.9.506-x86_64-180421.txz: Updated
        z/mozilla-firefox-60.0b12-x86_64-180414.txz: Updated
 • Sat Apr  7 10:30:32 CEST 2018
        z/libreoffice-6.0.3-x86_64-180404.txz: Updated
        z/zenencfs-0.99-x86_64-180405.txz: Updated
        z/python-setuptools-39.0.1-x86_64-180407.txz: Updated
        z/zenwalk-tools-1.0-x86_64-180402.txz: Bug fix
        z/xdialog-2.3.1-x86_64-180402.txz: Applied patch to fix timebox with modern GTK2 themes (Arc..)
 • Sun Apr  1 11:04:47 CEST 2018
        z/libreoffice-6.0.3-x86_64-180328.txz: Updated
        z/mozilla-firefox-60.0b8-x86_64-180331.txz: Updated

 • Sat Mar 17 12:57:29 CET 2018
        m/inkscape-0.92.2-x86_64-180315.txz: Update
        z/mozilla-firefox-59.0-x86_64-180317.txz: Updated
        z/zenencfs-0.99-x86_64-180317.txz: Updated
        m/kernel-modules-rt-4.14.27_rt20-x86_64-1ej.txz: Updated
        m/kernel-rt-4.14.27_rt20-x86_64-1ej.txz: Updated
        m/kernel-source-rt-4.14.27_rt20-noarch-1ej.txz: Updated


 • Mon Mar 12 10:14:17 CET 2018
        z/arc-gtk-theme-20170302-x86_64-180311.txz: Updated
        z/cuetools-1.4.1-x86_64-180311.txz: Updated
        z/geany-1.33-x86_64-180311.txz: Updated
        z/gnome-common-3.18.0-x86_64-180311.txz: Added
        z/grsync-1.2.6-x86_64-180311.txz: Updated
        z/libgtop-2.38.0-x86_64-180311.txz: Updated
        z/libburn-1.4.8-x86_64-180311.txz: Updated
        z/libisofs-1.4.8-x86_64-180311.txz: Updated
        z/schroedinger-1.0.11-x86_64-180311.txz: Updated
        z/shntool-3.0.10-x86_64-180311.txz: Updated
        z/xfburn-0.5.5-x86_64-180311.txz: Updated
        z/lua-5.1.5-x86_64-180311.txz: Rebuilt
        z/mpv-0.27.2-x86_64-180312.txz: Updated
        z/libass-0.14.0-x86_64-180311.txz: Updated
        z/libpwquality-1.4.0-x86_64-180311.txz: Updated
        z/murrine-engine-0.98.2-x86_64-180311.txz: Updated
        z/soxr-0.1.2-x86_64-180311.txz: Updated
        z/thunar-archive-plugin-0.3.1-x86_64-180311.txz: Updated
        z/transmission-2.93-x86_64-180311.txz: Updated
        z/seahorse-3.20.0-x86_64-180311.txz: Rebuilt
        z/p7zip-16.02-x86_64-180311.txz: Rebuilt
        zgalculator-2.1.4-x86_64-180311.txz: Rebuilt
        z/rlog-1.4-x86_64-180311.txz: Rebuilt
        z/thunar-media-tags-plugin-0.2.1-x86_64-180311.txz: Rebuilt
        z/x264-20170225-x86_64-180311.txz: Updated
        z/xdialog-2.3.1-x86_64-180311.txz: Rebuilt
        z/xvidcore-1.3.3-x86_64-180311.txz: Updated
        z/zenencfs-0.92-x86_64-180312.txz: Rebuilt
        z/minidlna-1.2.0-x86_64-180311.txz: Rebuilt
        z/cracklib-2.9.6-x86_64-180311.txz: Rebuilt
        z/gdmap-0.8.1-x86_64-180312.txz: Added

 •  Thu Mar  8 10:23:41 CET 2018
        z/zenwalk-tools-1.0-x86_64-180308.txz: Updated (updated SlackBuild tool)
        z/lollypop-portal-0.9.6-x86_64-180308.txz: Updated    
        z/lollypop-0.9.400.1-x86_64-180308.txz: Updated
        z/libwnck3-3.24.1-x86_64-180308.txz: Updated
        z/lshw-B.02.18-x86_64-180308.txz: Updated
        z/libreoffice-6.0.2-x86_64-180308.txz: Updated
        m/audacity-2.2.2-x86_64-180308.txz: Upgrated
        m/redshift-1.11-x86_64-180308.txz: Rebuilt
        m/python-poppler-qt5-0.24.2-x86_64-180309.txz: Added (Needed by Frescobaldi)
        m/PyQt5-5.9-x86_64-180309.txz: Added (Needed by Frescobaldi)
        m/frescobaldi-3.0.0-x86_64-180309.txz: Upgraded
        m/python-ly-0.9.5-x86_64-180309.txz: Rebuilt (Now uses Python 3)
 •  Mon Mar  5 09:26:54 CET 2018
        z/pexpect-4.2-x86_64-180305.txz: Rebuilt (switched to Python3)
        z/python-setuptools-38.5.1-x86_64-180305.txz: Rebuilt (switched to Python3)
        z/catfish-1.4.2-x86_64-180305.txz: Updated
        z/ptyprocess-0.5.2-x86_64-180305.txz: Added
        z/python-distutils-extra-2.39-x86_64-180305.txz: Added
        z/gnome-gmail-2.5.4-x86_64-180305.txz : Updated
 •  Sun Mar  4 22:28:28 CET 2018
        m/inkscape-0.92.2-x86_64-3ej.txz: Updated
        z/pylast-2.0.0-x86_64-180304.txz: Updated    
        z/lollypop-0.9.306.1-x86_64-180302.txz: Updated
        z/zenwalk-tools-1.0-x86_64-180225.txz: Updated
 •  Mon Feb 19 14:15:24 CET 2018

        m/frescobaldi-2.20.0-x86_64-1ej.txz: Upgraded
        m/python-ly-0.9.5-x86_64-2ej.txz: Upgraded
        m/python-poppler-qt4-0.24.0-x86_64-3ej.txz: Upgraded
        m/ardour-5.12.0-x86_64-1ej.txz. Upgraded
        m/aubio-0.4.6-x86_64-1ej.txz: Upgraded
        m/liblo-0.29-x86_64-1ej.txz: Upgraded
        m/liblrdf-0.6.1-x86_64-2ej.txz: Rebuilt
        m/serd-0.28.0-x86_64-1ej.txz: Upgraded
        m/suil-0.10.0-x86_64-1ej.txz: Upgraded
        m/rosegarden-17.12-x86_64-1ej.txz: Upgraded
        m/vamp-plugin-sdk-2.7.1-x86_64-1ej.txz: Upgraded
        m/audacity-2.2.1-x86_64-1ej.txz: Upgraded
        m/libffado-2.4.0-x86_64-1ej.txz: Upgraded
        m/fluidsynth-1.1.9-x86_64-1ej.txz: Upgraded
        m/qsynth-0.5.0-x86_64-1ej.txz: Upgraded
        m/aeolus-0.9.5-x86_64-1ej.txz: Upgraded
        m/mxml-2.11-x86_64-1ej.txz: Upgraded
        m/zynaddsubfx-3.0.3-x86_64-1ej.txz: Upgraded
        m/libuninameslist-20170807-x86_64-1ej.txz: Upgraded
        m/zeromq-4.2.3-x86_64-1ej.txz: Upgraded
        m/rtirq-20180209-noarch-1ej.txz: Upgraded
        m/git-cola-3.0-x86_64-1ej.txz: Upgraded
        m/qtkeychain-0.8.0-x86_64-1ej.txz: Upgraded
 • Fri Feb 16 14:35:54 CET 2018
        z/ffmpeg-3.4.2-x86_64-180214.txz: Upgraded
        z/lollypop-0.9.306.1-x86_64-180204.txz: Upgraded
        z/mozilla-firefox-58.0.2-x86_64-180211.txz: Upgraded
        z/xfce4-mailwatch-plugin-1.3.0.GIT-x86_64-180214.txz: Upgraded
        z/xfce4-xkb-plugin-0.8.1-x86_64-180214.txz: Upgraded

        z/xfce4-cpugraph-plugin-1.0.5-x86_64-180214.txz: Added
        z/xfce4-netload-plugin-1.3.1-x86_64-180214.txz: Added
 • Sat Jan 20 19:10:37 CET 2018
        z/mozilla-firefox-58.0-x86_64-180120.txz: Upgraded
        z/FlatWoken-icon-theme-180118-x86_64-180120.txz: Added (replace icon-themes package)
        z/Zen-icon-theme-180118-x86_64-180120.txz: Added (replace icon-themes package)
 • Fri Jan  5 20:26:42 CET 2018
        z/mozilla-firefox-57.0.4-x86_64-180105.txz: Upgraded
        z/wxWidgets-3.0.3.1-x86_64-180107.txz: Added
 • Thu Dec 28 20:20:22 CET 2017
         z/vlc-2.2.8-x86_64-171228.txz: Added
 • Wed Dec 27 18:46:23 CET 2017
        z/mozilla-firefox-57.0.3-x86_64-171227.txz: Upgraded
        z/unrar-5.5.8-x86_64-171227.txz: Upgraded
        z/kid3-3.5.1-x86_64-171227.txz: Rebuilt
        z/id3lib-3.8.3-x86_64-171227.txz: Added
 • Tue Dec 26 10:41:44 CET 2017
        z/zenwalk-tools-1.0-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/parole-0.9.2-x86_64-171226.txz: Added (new media player)
        z/perl-Archive-Extract-0.80-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-CPAN-Changes-0.400002-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-CPANPLUS-0.9172-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-CPANPLUS-Dist-Build-0.88-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-CPANPLUS-Dist-Slackware-1.025-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-Digest-HMAC-1.03-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-Encode-Locale-1.05-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-File-Listing-6.04-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-Glib-1.326-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-Gtk2-1.24992-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-HTML-Parser-3.72-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-HTML-Tagset-3.20-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-HTTP-Cookies-6.04-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-HTTP-Daemon-6.01-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-HTTP-Date-6.02-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-HTTP-Message-6.14-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-HTTP-Negotiate-6.01-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-IO-HTML-1.001-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-IO-Socket-SSL-2.052-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-libwww-6.31-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-LWP-MediaTypes-6.02-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-LWP-Protocol-https-6.07-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-Mozilla-CA-20160104-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-Net-DNS-1.14-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-Net-HTTP-6.17-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-Net-SSLeay-1.82-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-Pango-1.227-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-Test-Fatal-0.014-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-Try-Tiny-0.30-x86_64-171226.txz: Upgraded
        z/perl-WWW-RobotRules-6.02-x86_64-171226.txz: Upgraded
 • Sun Dec 24 19:34:29 CET 2017

        z/gtk3-nocsd-3-x86_64-171223.txz: Upgraded
        z/lollypop-0.9.305-x86_64-171224.txz: Added (new music library manager)
        z/pylast-2.0.0-x86_64-171224.txz: Added (lollypop dep)
        z/totem-pl-parser-3.26.0-x86_64-171224.txz: Added (lollypop dep)
        z/lollypop-portal-0.9.305-x86_64-171223.txz: Added
        z/kid3-3.5.0-x86_64-171224.txz: Added (requires Qt)
        z/six-1.11.0-x86_64-171225.txz: Upgraded
        z/zenwalk-tools-1.0-x86_64-171224.txz: Upgraded
        z/gst-plugins-bad-1.12.4-x86_64-171225.txz: Added
 • Fri Dec 22 09:33:29 CET 2017
        z/ffmpeg-3.4.1-x86_64-171221.txz: Upgraded
        z/ffmpegthumbnailer-2.2.0-x86_64-171221.txz: Upgraded
        z/ tumbler-0.2.0-x86_64-171222.txz: Upgraded
        z/ libreoffice-5.4.4-x86_64-171222.txz: Upgraded
 • Sun Dec 17 11:36:09 CET 2017
        z/encfs-1.9.2-x86_64-171217.txz: Upgraded
        z/zenwalk-tools-1.0-x86_64-171217.txz: Upgraded
        z/mp3gain-1.5.2.r2-x86_64-2_slonly.txz: Added
 • Sat Dec  9 09:26:54 CET 2017
        z/mozilla-firefox-57.0.2-x86_64-171208.txz: Upgraded
        z/libreoffice-5.4.3-x86_64-171209.txz: Upgraded
        z/srm-1.2.15-x86_64-171214.txz: Added
 • Thu Dec  7 18:52:53 CET 2017
        z/tumbler-0.2.0-x86_64-171207.txz: Rebuilt (built with new SlackBuild tool)
        z/zenwalk-tools-1.0-x86_64-171207.txz: Added
        z/read-edid-2.0.0-x86_64-171207.txz: Added (was part of systemtools)
        z/systemtools-9.2-x86_64-1.txz: Removed (replaced by zenwalk-tools)

 • Tue Dec  5 10:56:54 CET 2017
        z/mozilla-firefox-57.0.1-x86_64-171205.txz: Upgraded
        z/perl-IO-Socket-SSL-2.052-x86_64-171205.txz: Added
        z/perl-LWP-Protocol-https-6.07-x86_64-171205.txz: Added
        z/perl-Mozilla-CA-20160104-x86_64-171205.txz: Added
 • Mon Dec  4 22:27:49 CET 2017
        z/file-roller-3.26.1-x86_64-171204.txz: Rebuilt
 • Sat Dec  2 15:19:22 CET 2017
        z/libreoffice-5.4.3-x86_64-171202.txz: Upgraded
        z/mpv-0.27.0-x86_64-171202.txz: Rebuilt without jack
        z/perl-libwww-6.29-x86_64-171202.txz: Added
        z/perl-Try-Tiny-0.28-x86_64-171202.txz: Added
        z/perl-Test-Fatal-0.014-x86_64-171202.txz: Added
 • Thu Nov 30 08:08:02 CET 2017
        z/ffmpeg-3.4-x86_64-171130.txz: Rebuilt
        z/ffmpegthumbnailer-2.2.0-x86_64-171130.txz: Rebuilt
        z/mpv-0.27.0-x86_64-171130.txz: Rebuilt
 • Fri Nov 17 10:27:11 CET 2017
        z/mozilla-firefox-57.0-x86_64-171117.txz: Upgraded
        z/flashplayer-plugin-27.0.0.187-x86_64-171120.txz: Upgraded
 • Fri Nov  3 15:14:47 CET 2017
        z/libreoffice-5.4.2-x86_64-171103.txz: Upgraded
        z/flashplayer-plugin-27.0.0.183-x86_64-171103.txz: Upgraded
 • Sat Oct 28 14:56:32 CEST 2017
        z/ffmpeg-3.4-x86_64-171028.txz: Upgraded
        z/mpv-0.27.0-x86_64-171028.txz: Upgraded
        z/ffmpegthumbnailer-2.2.0-x86_64-171028.txz: Upgraded
        z/tumbler-0.2.0-x86_64-171031.txz: Upgraded
 • Sat Oct 14 18:12:22 CEST 2017
        z/gnome-disk-utility-3.26.1-x86_64-171014.txz: Upgraded
        z/file-roller-3.26.1-x86_64-171014.txz: Upgraded

 • Sat Oct  7 09:00:33 CEST 2017
        z/gmusicbrowser-1.1.15.2-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/netpkg-6.4-x86_64-171007.txz: Upgraded (added SSL support, now requires perl-LWP-Protocol-https)
        z/perl-Archive-Extract-0.80-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-CPAN-Changes-0.400002-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-CPANPLUS-0.9170-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-CPANPLUS-Dist-Build-0.88-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-CPANPLUS-Dist-Slackware-1.024-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Cairo-1.106-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Devel-Symdump-2.18-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Digest-HMAC-1.03-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Encode-Locale-1.05-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-ExtUtils-Depends-0.405-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-ExtUtils-MakeMaker-7.30-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-ExtUtils-PkgConfig-1.16-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-File-Listing-6.04-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-File-Remove-1.57-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-GStreamer-0.20-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-GStreamer-Interfaces-0.06-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Glib-1.326-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Gtk2-1.24992-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Gtk2-GladeXML-1.007-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Gtk2-Notify-0.05-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Gtk2-TrayIcon-0.06-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-HTML-Parser-3.72-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-HTML-Tagset-3.20-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-HTTP-Cookies-6.04-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-HTTP-Daemon-6.01-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-HTTP-Date-6.02-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-HTTP-Message-6.13-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-HTTP-Negotiate-6.01-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-IO-HTML-1.001-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-LWP-MediaTypes-6.02-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Log-Message-0.08-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Log-Message-Simple-0.10-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Module-Build-0.4224-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Module-Install-1.18-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Module-Pluggable-5.2-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Module-ScanDeps-1.24-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Net-DBus-1.1.0-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Net-DNS-1.12-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Net-HTTP-6.17-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Net-SSLeay-1.81-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Object-Accessor-0.48-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Package-Constants-0.06-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Pango-1.227-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Pod-Coverage-0.23-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Term-UI-0.46-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Test-Pod-1.51-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Test-Pod-Coverage-1.10-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-Test-Requires-0.10-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-WWW-RobotRules-6.02-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-XML-Twig-3.52-x86_64-171007.txz: Upgraded
        z/perl-YAML-Tiny-1.70-x86_64-171007.txz: Upgraded


 • Sat Sep 23 10:20:12 CEST 2017
        z/ffmpeg-3.3.4-x86_64-1Z.txz: Upgraded
        z/mpv-0.27.0-x86_64-4Z.txz: Upgraded
        z/flashplayer-plugin-27.0.0.130-x86_64-1.txz: Upgraded
        z/libreoffice-5.4.1-x86_64-1.txz: Upgraded

 • Wed Aug 23 08:47:19 CEST 2017
        z/systemtools-9.2-x86_64-1.txz: Upgraded (something weird happens in the output of "locale -cva" since latest glibc upgrade, so I had to add some kind of workaround in localeconfig)
        z/mediascripts-0.9-noarch-1Z.txz: Upgraded
        z/flashplayer-plugin-26.0.0.151-x86_64-1.txz: Upgraded
        z/wxGTK-2.8.12-x86_64-2.tgz: Upgraded
        z/unrar-5.5.6-x86_64-1.tgz: Upgraded
 • Wed Aug  9 17:34:42 CEST 2017
        z/minidlna-1.2.0-x86_64-1Z.txz: Added
        z/zenwalk-desktop-9-noarch-5.txz: Upgraded
        z/mozilla-firefox-55.0-x86_64-1Z.txz: Upgraded
        z/icon-themes-8.0-noarch-6Z.txz: Upgraded
 • Sat Aug  5 09:29:26 CEST 2017
        z/ffmpeg-3.3.3-x86_64-1Z.txz: Upgraded
        z/soxr-0.1.2-x86_64-1Z.txz: Rebuilt
        z/mpv-0.26.0-x86_64-4Z.txz : Rebuilt
        z/ffmpegthumbnailer-2.2.0-x86_64-5Z.txz:  Rebuilt
 • Sat Jul 22 09:04:26 CEST 2017
        z/xfce4-mailwatch-plugin-GIT20170722-x86_64-1Z.txz : Added
        z/tumbler-0.2.0-x86_64-1Z.txz: Upgraded
 • Wed Jul 19 12:32:09 CEST 2017
        z/cuetools-1.4.1-x86_64-1jp.txz : Added (split mp3 and flac "album" files into "song" files with automatic tagging)
        z/shntool-3.0.10-x86_64-1jp.txz: Added
        z/mpv-0.26.0-x86_64-3Z.txz : Upgraded
        z/ffmpeg-3.3.2-x86_64-3Z.txz: Rebuilt
 • Mon Jul 17 12:31:21 CEST 2017
        z/tumbler-0.1.92.1-x86_64-1Z.txz : Upgraded
        z/xfce4-xkb-plugin-0.8.0-x86_64-1Z.txz: Added
 • Sun Jul 16 12:23:13 CEST 2017
        z/mozilla-firefox-55.0b9-x86_64-1Z.txz : Upgraded (this beta seems to be stable enough for current)
 • Thu Jul 13 20:36:15 CEST 2017
        z/flashplayer-plugin-26.0.0.137-x86_64-1alienZ.txz: Upgraded

 • Fri Jul  7 20:39:36 CEST 2017
        z/libreoffice-5.3.4-x86_64-1alienZ.txz: Upgraded
 • Sun Jun 18 02:01:32 CEST 2017
        z/flashplayer-plugin-26.0.0.126-x86_64-1alienZ.txz: Upgraded
 • Sat Jun 10 18:58:13 CEST 2017
        z/ffmpeg-3.3.2-x86_64-2Z.txz: Upgraded
        z/soxr-0.1.2-x86_64-1.txz: Added
 • Thu May 18 19:32:11 CEST 2017
        z/flashplayer-plugin-25.0.0.171-x86_64-1alienZ.txz: Upgraded
        z/libreoffice-5.3.3-x86_64-1alienZ.txz: Upgraded
        z/mozilla-firefox-54.0b9-x86_64-1Z.txz: Upgraded
 • Sat May  6 15:07:27 CEST 2017
        z/mozilla-firefox-54.0b5-x86_64-1Z.txz: Upgraded
        z/ffmpeg-3.3-x86_64-2Z.txz: Rebuilt (added mp3lame support, freedom my friends !!) 
 • Thu Apr 27 08:38:08 CEST 2017
        z/arc-gtk-theme-010417-noarch-1Z.txz: Upgraded
        z/gnome-disk-utility-3.22.1-x86_64-1jp.txz: Upgraded
        z/zenwalk-desktop-9-noarch-4.txz: Upgraded
 • Wed Apr 19 09:44:10 CEST 2017
        z/ffmpeg-3.3-x86_64-1Z.txz: Upgraded
        z/ffmpegthumbnailer-2.2.0-x86_64-4Z.txz: Upgraded
        z/mpv-0.24.0-x86_64-3Z.txz: Upgraded
        z/mozilla-firefox-53.0-x86_64-1Z.txz: Upgraded
        z/flashplayer-plugin-25.0.0.148-x86_64-1alienZ.txz: Upgraded
 • Thu Mar 30 08:28:23 CEST 2017
        z/mozilla-firefox-53.0b7-x86_64-1Z.txz: Upgraded (this beta seems to be stable enough for current)
 • Sat Mar 25 08:00:11 CET 2017
        z/ffmpeg-3.2.4-x86_64-2Z.txz: Rebuilt
        z/mpv-0.24.0-x86_64-2Z.txz: Upgraded
        z/libreoffice-5.3.1-x86_64-1alienZ.txz: Upgraded
 • Tue Mar  7 14:37:37 CET 2017
        z/mozilla-firefox-52.0-x86_64-1Z.txz: Upgraded
 • Wed Feb 22 16:28:52 CET 2017
        z/mozilla-firefox-52.0b7-x86_64-1Z.txz: Upgraded (this beta seems to be stable enough for current)
        z/flashplayer-plugin-24.0.0.221-x86_64-1alienZ.txz: Upgraded
        z/libreoffice-5.3.0-x86_64-1alienZ.txz: Upgraded
        z/unrar-5.4.5-x86_64-1alienZ.tgz : Upgraded
        z/perl-Archive-Extract-0.80-x86_64-1jp.txz: Upgraded
        z/perl-CPANPLUS-0.9164-x86_64-1jp.txz: Upgraded
        z/perl-CPANPLUS-Dist-Build-0.82-x86_64-1jp.txz: Upgraded
        z/perl-Devel-Symdump-2.18-x86_64-1jp.txz: Upgraded
        z/perl-Gtk2-1.24991-x86_64-1jp.txz: Upgraded
        z/perl-Net-DNS-1.08-x86_64-1jp.txz: Upgraded
        z/perl-Net-HTTP-6.13-x86_64-1jp.txz : Upgraded
 • Sat Feb 18 08:48:12 CET 2017
        z/gmusicbrowser-1.1.15.2-x86_64-1Z.txz : Upgraded
 • Sat Feb 11 16:22:49 CET 2017
        z/ffmpeg-3.2.4-x86_64-1Z.txz : Upgraded
        z/ffmpegthumbnailer-2.2.0-x86_64-3Z.txz : Rebuilt
        z/mpv-0.23.0-x86_64-2Z.txz : Rebuilt
        z/transmission-2.92-x86_64-2jp.txz : Rebuilt
 • Fri Jan 27 15:39:37 CET 2017
        z/mozilla-firefox-51.0.1-x86_64-1Z.txz : Upgraded
 • Tue Jan 24 12:51:00 CET 2017
        z/mozilla-firefox-51.0-x86_64-1Z.txz : Upgraded
 • Wed Jan 18 20:28:21 CET 2017
        z/systemtools-9.1-x86_64-1.txz : Upgraded (added support for libinput in videoconfig)

 • Sun Jan 15 10:07:37 CET 2017
        z/systemtools-9.0-x86_64-5.txz : Upgraded (fixed a bug in keyboardconfig,thanks to Emurikku for reporting)
        z/encfs-1.9.1-x86_64-1Z.txz : Upgraded
        z/libreoffice-5.2.4-x86_64-1alienZ.txz : Upgraded
 • Sat Jan 14 14:00:41 CET 2017
        z/perl-Archive-Extract-0.78-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-CPAN-Changes-0.400002-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-CPANPLUS-0.9160-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-CPANPLUS-Dist-Build-0.80-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-CPANPLUS-Dist-Slackware-1.024-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Cairo-1.106-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Devel-Symdump-2.17-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Digest-HMAC-1.03-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Encode-Locale-1.05-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-ExtUtils-Depends-0.405-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-ExtUtils-MakeMaker-7.24-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-ExtUtils-PkgConfig-1.15-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-File-Listing-6.04-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-GStreamer-0.20-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-GStreamer-Interfaces-0.06-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Glib-1.324-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Gtk2-1.2499-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Gtk2-Notify-0.05-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-HTML-Parser-3.72-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-HTML-Tagset-3.20-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-HTTP-Cookies-6.01-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-HTTP-Daemon-6.01-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-HTTP-Date-6.02-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-HTTP-Message-6.11-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-HTTP-Negotiate-6.01-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-IO-HTML-1.001-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-IO-Socket-SSL-2.043-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-LWP-MediaTypes-6.02-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-LWP-Protocol-https-6.06-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Log-Message-0.08-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Log-Message-Simple-0.10-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Module-Build-0.4220-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Module-Pluggable-5.2-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Mozilla-CA-20160104-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Net-DBus-1.1.0-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Net-DNS-1.07-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Net-HTTP-6.12-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Net-SSLeay-1.80-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Object-Accessor-0.48-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Package-Constants-0.06-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Pango-1.227-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Pod-Coverage-0.23-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Term-UI-0.46-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Test-Pod-1.51-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-Test-Pod-Coverage-1.10-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-WWW-RobotRules-6.02-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-XML-Twig-3.52-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/perl-libwww-6.15-x86_64-2jp.txz : Upgraded
        z/netpkg-6.3-x86_64-3jp.txz : Upgraded
        z/gmusicbrowser-1.1.15-x86_64-2jp.txz : Upgraded  
 • Fri Jan 13 20:46:44 CET 2017
        z/tumbler-0.1.31-x86_64-9jp.txz : Rebuilt
        z/flashplayer-plugin-24.0.0.194-x86_64-1alienZ.txz : Upgraded

 • Sat Jan  7 17:26:32 CET 2017
        z/zenwalk-desktop-9-noarch-3.txz : Upgraded (new theme)
        z/arc-gtk-theme-010117-noarch-1Z.txz : Added (new GTK theme)
        z/mozilla-firefox-50.1.0-x86_64-4Z.txz : Rebuilt (e10s multi-thread processing is enabled by default)
 • Fri Jan  6 19:26:32 CET 2017
        z/mozilla-firefox-50.1.0-x86_64-3Z.txz : Added (built with GTK3 and system Cairo)
        z/flashplayer-plugin/flashplayer-plugin-24.0.0.186-x86_64-2alienZ.txz : Added (thanks to Alien Bob)

 • Mon Jan  2 10:34:51 CET 2017
        z/Vivacious-gtk-theme-16.04.4-noarch-2Z.txz : Upgraded (firefox text entries fixed for dark themes)
        z/zenwalk-desktop-9-noarch-2.txz : Upgraded (firefox text entries fixed for dark themes)
        z/ffmpeg-3.2.2-x86_64-2Z.txz : Rebuilt 
        z/mpv-0.23.0-x86_64-1Z.txz : Upgraded

 • Tue Dec 20 15:38:54 CET 2016
        z/systemtools-9.0-x86_64-4.txz : Upgraded (enable/disable ALSA in serviceconfig, still useful to restore mixer levels)
 • Tue Dec  6 14:55:37 CET 2016
        z/ffmpeg-3.2.2-x86_64-1Z.txz: Upgraded
        z/ffmpegthumbnailer-2.2.0-x86_64-2Z.txz: Rebuilt 
        z/mpv-0.21.0-x86_64-6zen.txz: Rebuilt
 • Sat Nov 26 09:33:20 CET 2016
        z/systemtools-9.0-x86_64-3.txz: Upgraded (added radeon config for new Xorg in videoconfig)
 • Tue Nov 22 08:20:10 CET 2016
        z/mpv-0.21.0-x86_64-5zen.txz: Upgraded
        z/ffmpegthumbnailer-2.2.0-x86_64-1zen.txz: Upgraded
        z/ffmpeg-3.2-x86_64-1zen.txz: Upgraded
 • Sun Nov 20 10:59:01 CET 2016
        z/mpv-0.21.0-x86_64-4zen.txz: Upgraded
 • Fri Nov 18 20:27:05 CET 2016
        z/chromium-54.0.2840.100-x86_64-1Zalien.txz: Upgraded
 • Fri Nov 11 12:00:27 CET 2016
        z/netpkg-6.3-x86_64-2jp.txz: Upgraded 
        z/libreoffice-5.2.3-x86_64-1Zalien.txz: Upgraded 
 • Thu Nov 10 15:03:44 CET 2016
        z/netpkg-6.3-x86_64-1jp.txz: Upgraded 
        z/chromium-pepperflash-plugin-23.0.0.207-x86_64-1Zalien.txz: Upgraded 
 • Fri Nov  4 20:48:27 CET 2016
        z/chromium-54.0.2840.90-x86_64-1Zalien.txz: Upgraded 
        z/chromium-pepperflash-plugin-23.0.0.205-x86_64-1_alien.txz: Upgraded 
 • Wed Nov  2 11:33:37 CET 2016
        z/zenwalk-desktop-9-noarch-1.txz: Upgraded (added web browser pre-loader)
 • Tue Nov  1 10:24:48 CET 2016
        z/chromium-53.0.2785.143-x86_64-2zen.txz: Upgraded
        z/zenwalk-desktop-8.1-noarch-8.txz: Upgraded
        z/firewall-8.1-noarch-3jp.txz: Upgraded
 • Mon Oct 31 13:11:03 CET 2016
        z/firewall-8.1-noarch-2jp.txz: Upgraded
 • Mon Oct 24 13:47:14 CEST 2016
        z/mpv-0.21.0-x86_64-3zen.txz: Upgraded
        z/gnome-mpv-0.10-x86_64-1jp.txz: Added
 • Sun Oct 23 10:46:50 CEST 2016
        z/mpv-0.21.0-x86_64-2zen.txz: Upgraded
        z/ffmpeg-3.1.5-x86_64-1zen.txz: Upgraded
        z/ffmpegthumbnailer-2.1.1-x86_64-6zen.txz: Upgraded
 • Wed Oct 19 14:24:04 CEST 2016
        z/geany-1.27-x86_64-1_zen.txz: Upgraded
        z/libgtop-2.34.0-x86_64-1_zen.txz: Upgraded
        z/chromium-53.0.2785.143-x86_64-1zen.txz: Upgraded
        z/seahorse-3.20.0-x86_64-1jp.txz: Upgraded
        z/gnome-disk-utility-3.22.0-x86_64-2jp.txz: Upgraded
        z/systemtools-9.0-x86_64-2.txz: Upgraded (fixed bug in localeconfig)
 • Sun Oct 16 18:04:23 CEST 2016
        z/speech-dispatcher-0.8.4-x86_64-1zen.txz: Added (Chromium dep)
        z/chromium-pepperflash-plugin-23.0.0.185-x86_64-1_alien.txz: Upgraded


Base packages

Latest changes in base packages (a,l,d,n,x) :

For base package categories, see the complete Slackware Changelog is available at http://www.slackware.com/changelog/current.php?cpu=x86_64